Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana uprave v kapitalu izdajatelja

26. 5. 2011

V skladu z določili 124. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Ur.l.RS 67/07 in 100/07) posredujemo obvestilo, da je predsednik uprave družbe Milivoj Dolar dne 24.5.2011 na organiziranem trgu Ljubljanske borze kupil 60 delnic družbe Juteks d.d. po ceni 22,90 EUR za delnico.

Skupna vrednost posla je znašala 1.374,00 EUR.
Po sklenjenem poslu ima predsednik uprave Milivoj Dolar v lasti 1227 delnic JTKG. S tem se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal iz 0,19% na 0,20%.

Uprava 
Juteks d.d.