Objava podatkov o poslovanju družbe Juteks d.d. in skupine Juteks za prve tri mesece poslovnega leta

12. 5. 2011

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list št. 67/07 s spremembami) uprava družbe objavlja Četrtletno poročilo o poslovanju družbe Juteks d.d. in skupine Juteks.

 

Uprava Juteks d.d.

Pripeti dokumenti: