Spremembe v upravi Juteks d.d.

8. 6. 2011
Predsednik nadzornega sveta družbe Juteks d.d. , dr. Borut Bratina, je na današanji seji skupščine družbe Juteks d.d. delničarje seznanil, da je predsednik uprave Milivoj Dolar nadzornemu svetu podal odstopno izjavo, s katero je  zaprosil tudi za sporazumno skrajšanje odpovednega roka.

Razlog za odpoved s funkcije predsednika uprave ter sočasno upokojitev je osebne narave.

Nadzorni svet je odpoved sprejel in za novega predsednika uprave, ki bo svoj 5-letni mandat nastopil 1.7.2011,  imenoval dosedanjega člana uprave Dušana Štiherla.