Obvestilo o sklepih 15. skupščine družbe Juteks d.d.

9. 6. 2011

Uprava družbe Juteks d.d. na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,

objavlja sklepe 15. skupščine delničarjev Juteks d.d., ki je bila v četrtek 9. junija 2011 ob 12. uri.

Na skupščini delničarjev ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Uprava družbe Juteks d.d.

 

Priloženi dokumenti