Informacija o spremembi pomembnega deleža v družbi

20. 10. 2011

Kapitalska družba d.d. in Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska 119, 1000 Ljubljana, sta nas dne 20. 10. 2011 z obrazcem P-DEL obvestili o spremembi pomembnih deležev: 
zaradi preoblikovanja Kapitalske družbe, d.d., se je izvršil prenos delnic na Modro zavarovalnico d.d., ki je s tem pridobila 16,97-odstotkov vseh glasovalnih pravic družbe Juteks d.d., oziroma 108.846 delnic z oznako JTKG (delež, ki je bil pred tem v lasti Kapitalske družbe).


Obvestilo bo dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.juteks.si, najmanj pet let od datuma te objave.


Uprava družbe