Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2011

25. 11. 2011
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Juteks d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba Juteks d.d., obvešča javnost o spremembi koledarja pomembnejših objav v letu 2011, ki se nanaša na objavo 

Povzetka ocene poslovanja za leto 2011 in načrta poslovanja za leto 2012.

Zaradi spremembe datuma seje nadzornega sveta, bodo navedeni podatki objavljeni 23.12.2011 in ne 15.12.2011, kot je bilo prvotno objavljeno. 

To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.

Uprava Juteks d.d.

Pripeti dokumenti: