Objava podatkov o poslovanju družbe Juteks d.d. in skupine Juteks za prvih devet mesecev poslovnega

11. 11. 2011

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list št. 67/07 s spremembami) uprava družbe objavlja Četrtletno poročilo o poslovanju družbe Juteks d.d. in skupine Juteks.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.

 

Uprava Juteks d.d.