Obvestilo o 57. seji nadzornega sveta in imenovanju člana uprave

23. 12. 2011

Po ocenah uprave bo v letu 2011 v Skupini Juteks dosežena načrtovana prodaja v višini 86 % planirane.

Nadzorni svet je obravnaval tudi poslovanje družbe Juteks d. d. in družbe OOO Juteks RU v obdobju od 01.01.2011 do 30.11.2011. Za to obdobje je izid iz poslovanja družbe Juteks d.d. znašal -1,109 mio EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani, ko je ta znašal -1,788 mio EUR, je izid iz poslovanja za 0,678 mio EUR boljši. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je znašal -1,927 mio EUR. V odvisni družbi OOO Juteks RU je znašal poslovni izid iz poslovanja 3,330 mio EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani, ko je ta znašal 0,011 mio EUR pa je bil izid iz poslovanja za 3,220 mio EUR boljši. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je znašal 0,926 mio EUR.

Po trenutnih ocenah uprave bosta v obeh družbah doseženi čisti poslovni izid obračunskega obdobja za leto 2011 pod planiranim nivojem. Skupina Juteks bo po zadnjih ocenah dosegla v letu 2011 prodajo v višini cca. 53,340 mio EUR, kar bo pomenilo slabih 29 % višjo prodajo kot leto prej. Pri tem obsegu prodaje bo dosežen EBITDA v višini cca. 5,497 mio EUR, poslovni izid Skupine bo dosežen v višini 0,902 mio EUR ter čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini -3,096 mio EUR. Čisti poslovni izidi bo v primerjavi s poslovnim izidom leta 2010 ko je ta znašal -8,016 mio EUR za 4,921 mio EUR boljši.

Predstavljen je bil predlog plana za leto 2012 za Skupino Juteks, ki predvideva prodajo 21,000 mio m2 talnih oblog. Planirana prodaja za Skupino Juteks za leto 2011 bo znašala 65,637 mio EUR oz. 23 % več kot bo znašala predvidena ocena prodaje za leto 2011. S tem bo dosežena EBITDA v višini 9,134 mio EUR in poslovni izid iz poslovanja Skupine Juteks v višini 4,633 mio EUR ter čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 2,156 mio EUR. Za leto 2012 je planirano 300 zaposlenih od tega 145 zaposlenih v odvisni družbi v Rusiji.

Nadzorni svet družbe Juteks d.d. je na 57. seji imenoval tudi drugega člana uprave, ki bo mandat nastopil 1.1.2012.
Jure Zupin, ki sicer vodi hčerinsko podjetje Juteksa v Rusiji, bo vodil področje trženja, logistike, studia in marketinga za celotno skupino Juteks.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Dušan Štiherl 
Predsednik uprave