Revidirano Letno poročilo družbe Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Juteks za 2012

26. 4. 2012

Nadzorni svet družbe se je dne 26. 4. 2012 sestal na svoji 59. redni seji in na njej potrdil Letno poročilo Juteks d.d. za leto 2011 in konsolidirano Letno poročilo skupine Juteks za leto 2011.

Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.juteks.si, kjer bo dostopno najmanj pet let od dneva te objave.

Uprava Juteks d.d.

Pripeti dokumenti: