Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2012

11. 4. 2012

Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2012 Družba Juteks d.d., obvešča javnost o spremembi koledarja pomembnejših objav v letu 2012, ki se nanaša na objavo: Letnega poročila družbe Juteks d.d. in skupine Juteks za leto 2011 Izjavo o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb Letnega dokumenta Zaradi spremembe datuma seje nadzornega sveta, bodo navedeni podatki objavljeni 26.04.2012 in ne 20.04.2012, kot je bilo prvotno objavljeno. To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.

Dušan Štiherl
Predsednik uprave

Pripeti dokumenti: