Juteks d.d. je odprl podatkovno sobo potencialnim kupcem vrednostnih papirjev

10. 4. 2012

Uprava družbe Juteks d.d. je dovolila skrbni pregled družbe ponudnikom, ki so na podlagi vabila konzorcija lastnikov k dajanju nezavezujočih pisnih ponudb za nakup vrednostnih papirjev izdajatelja Juteks, proizvodnja talnih oblog d.d., oddali svojo nezavezujočo ponudbo in podpisali dogovor o varovanju zaupnih informacij. Za namen izvedbe skrbnega pregleda bo ponudnikom omogočen dostop do virtualne podatkovne sobe v času od 2.4.2012 do 15.05.2012.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe