Obvestilo o poslovanju 1-3. 2012

20. 5. 2012

Obdobje prvih treh mesecev poslovnega leta 2012 je za nami. Družba Juteks d.d. je v prvih treh mesecih leta 2012 prodala 2,157 mio m2 PVC talnih oblog in s tem presegla prodajno količino istega lanskega obdobja za 16,1 %, s tem je dosegel 20,5% letnega plana.

 

Vrednostno je družba Juteks d.d. v prvih treh mesecih leta 2012 realizirala za 6,465 mio EUR in s tem dosegla 20,4% letnega plana.

 

Izid iz poslovanja družbe Juteks d.d. znaša - 0,087 mio EUR.

 

EBITDA družbe Juteks d.d. znaša 0,33 mio EUR.

 

Čisti izguba družbe Juteks d.d. znaša - 0,839 mio EUR. Rezultat je posledica v tem obdobju oblikovanih popravkov vrednosti finančnih naložb v banke v višini 0,694 mio EUR.

 

Skupina Juteks je v enakem obdobju leta 2012 prodala 3,956 mio m2, kar predstavlja 26,8 % večjo prodajo v primerjavi s prodajo v enakem obdobju leta 2011. Vrednostno je znašala prodaja skupine Juteks 12,720 mio EUR pri čemer je bil plan za obdobje prvih treh mesecev presežen  za 18,7 % in je s tem dosegla 20% letnega plana. Vrednostna prodaja primerljivega obdobja leta 2011 je presežena za 29,7 %.

 

Dobiček iz poslovanja Skupine Juteks za to obdobje znaša 0,367 mio EUR.

 

EBITDA skupine Juteks znaša 1,52 mio EUR.

 

Čisti dobiček Skupine Juteks znaša  0,913 mio EUR. Dober rezultat je v veliki meri posledica obračunanih nerealiziranih pozitivnih tečajnih razlik v višini 1,54 mio EUR.