Sklic 16. seje skupščine delniške družbe Juteks d.d.

11. 5. 2012
Uprava družbe Jutek d.d. sklicuje 16. skupščino družbe, ki bo v četrtek 14.6.2012 ob 12.00 uri na sedežu družbe na Ložnici 53 a, Žalec.

Sklic skupščine bo objavljen tudi v časopisu Finance.

Gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Juteks d.d.

Pripeti dokumenti: