Obvestilo o sklepih 16. skupščine družbe Juteks d.d.

14. 6. 2012
Uprava družbe Juteks d.d. na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,

objavlja sklepe 16. skupščine delničarjev Juteks d.d., ki je bila v četrtek 14. junija 2012 ob 12. uri.

Na skupščini delničarjev ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.