Objava konzorcija o podpisu SPA pod odložnim pogojem 27.7.2012

27. 7. 2012