Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Juteks in družbe Juteks d.d. za prvo polletje 2012

30. 8. 2012
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Juteks d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Juteks, proizvodnja talnih oblog, d.d. (skrajšana firma: Juteks, d.d.), Ložnica 53 a, Žalec

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 112. člen (polletno poročilo)

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Juteks in družbe Juteks d.d. za prvo polletje 2012 je na svoji 61. seji dne 30.8.2012 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.Uprava družbe Juteks d.d.