Objava podatkov o poslovanju družbe Juteks d.d. za prvih osem mesecev poslovnega leta 2012

25. 9. 2012

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list št. 67/07 s spremembami) uprava družbe objavlja podatke o poslovanju družbe Juteks d.d. in skupine Juteks za prvih osem mesecev poslovnega leta 2012.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.

Uprava družbe