Sklic skupščine delničarjev

25. 9. 2012

Na podlagi zahteve za sklic skupščine, ki jo je podal delničar KD Skladi, d. o. o., za račun podsklada KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, uprava družbe Juteks, proizvodnja talnih oblog d.d. sklicuje 1. izredno skupščino delničarjev družbe JUTEKS d.d.

ki bo v petek, dne 26. OKTOBRA 2012 ob 13. uri na sedežu družbe na Ložnici 53 a v Žalcu.

Sklic skupščine je objavljen tudi v časopisu Finance.

Gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe