Informacija o spremembi pomembnih deležev

29. 10. 2012

Družba Juteks d.d. na podlagi 3. odstavka 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/2007 s spremembami in dopolnitvami) ter 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je 29.10.2012 prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev delnic izdajatelja z oznako JTKG.


Spodaj navedene družbe so izdajatelja obvestile, da je dne 26.10.2012 prišlo do izvedbe posla in preknjižbe delnic na podlagi pogodbe, ki je bila z odložnim pogojem sklenjena dne 27.07.2012.

Modra zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je izdajatelja obvestila, da je dne 26.10. 2012 odsvojila 108.846 delnic JTKG. Pred odsvojitvijo je bila družba imetnica 108.846 delnic JTKG, kar predstavlja 16,97 % glasovalnih pravic iz delnic JTKG, po odsvojitvi sklad nima več delnic JTKG;


KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana je izdajatelja obvestila, da je dne 26. 10. 2012 za račun KD Galileo fleksibilna struktura naložb (podsklad Krovnega sklada) odsvojila 35.309 delnic JTKG. Pred odsvojitvijo je bil sklad imetnik 35.309 delnic JTKG, kar predstavlja 5,5 % glasovalnih pravic iz delnic JTKG, po odsvojitvi sklad nima več delnic JTKG;


In za račun KD Rastko, delniški (podsklad KD Krovnega sklada) odsvojila 27.754 delnic JTKG. Pred odsvojitvijo je bil sklad imetnik 27.754 delnic JTKG, kar predstavlja 4,33 % glasovalnih pravic iz delnic JTKG, po odsvojitvi sklad nima več delnic JTKG;


Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, je izdajatelja obvestila, da je dne 26. 10. 2012 odsvojila 32.300 delnic JTKG. Pred odsvojitvijo je bila družba imetnica 32.300 delnic JTKG, kar predstavlja 5,04 % glasovalnih pravic iz delnic JTKG, po odsvojitvi sklad nima več delnic JTKG;


Triglav skladi d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana, je izdajatelja obvestila, da je dne 26. 10. 2012 za račun Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Steber 1 odsvojila 40.849 delnic JTKG. Pred odsvojitvijo je bil sklad imetnik 40.849 delnic JTKG, kar predstavlja 6,37 % glasovalnih pravic iz delnic JTKG, po odsvojitvi sklad nima več delnic JTKG;


KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, je izdajatelja obvestila, da je dne 26.10.2012 za račun Probanka Globalni naložbeni sklad odsvojila 43.493 delnic JTKG. Pred odsvojitvijo je bil sklad imetnik 43.493 delnic JTKG, kar predstavlja 6,78 % glasovalnih pravic iz delnic JTKG, po odsvojitvi sklad nima več delnic JTKG;


In za račun Krovni sklad Probanka – podsklad ALFA uravnoteženi odsvojila 16.074 delnic JTKG. Pred odsvojitvijo je bil sklad imetnik 16.074 delnic JTKG, kar predstavlja 2,51 % glasovalnih pravic iz delnic JTKG, po odsvojitvi sklad nima več delnic JTKG;


Beaulieu International Group NV, Holstraat 59, 8790 Waregem, Belgija, je izdajatelja obvestila, da je dne 26. 10. 2012 pridobila 336.233 delnic JTKG. Pred prodobitvijo družba ni imela delnic JTKG tako, da je s tem nakupom pridobila 52,42 % glasovalnih pravic iz delnic JTKG.


Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Juteks d.d.