Obvestilo o dogovorih v zvezi s prevzemno namero

29. 10. 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in 25. člena Zakona o prevzemih Juteks d.d., obvešča, da ne obstajajo nikakršni dogovori ali pogajanja s prevzemnikom Beaulieu International Group NV, Holstraat 59, 8790 Waregem, Belgija v zvezi s prevzemno namero te družbe za nakup vseh delnic družbe JTKG.

Obvestilo smo v skladu s 25. členom Zakona o prevzemih posredovali Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

 

Uprava Juteks d.d.