Prevzemna namera

29. 10. 2012

Izdajatelj JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d., Ložnica 53a, Žalec je dne 29.10.2012 prejel prevzemno namero družbe Beaulieu International Group NV za nakup vseh delnic družbe JTKG.

Obvestilo o prevzemni nameri objavljamo v priponki.

O prevzemni nameri je uprava družbe dne 29.10.2012 skladno z drugim odstavkom 24. člena ZPre-1 obvestila predstavnike delavcev družbe Juteks d.d.

Uprava Juteks d.d.