Obvestilo o postopku prodaje 52,42 % deleža družbe Juteks d.d.

26. 10. 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Juteks d.d. objavlja, da je 26. oktobra 2012 skupina Beaulieu International Group (B.I.G.) sklenila nakup 52,42 % nadzornega deleža v skupini Juteks.

Prilagamo skupno izjavo B.I.G. in Skupine Juteks v zvezi z realizacijo te prodaje in nadaljnjimi poslovnimi načrti.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava 
Juteks d.d.