Obvestilo o sklepih 1. Izredne skupščine družbe Juteks d.d.

26. 10. 2012

Uprava družbe Juteks d.d. na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,

objavlja sklepe 1. Izredne skupščine delničarjev Juteks d.d., ki je bila v petek 26. oktobra 2012 ob 13. uri.

Na skupščini delničarjev ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Juteks d.d.