Obvestilo o vpisu novih članov nadzornega sveta v sodni register

20. 11. 2012

Juteks d.d. je 20.11. 2012 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Celju o vpisu spremembe podatkov, št. sklepa Srg 2012/44561 z dne 20. 11. 2012.

V skladu z navedenim sklepom so v sodni register vpisani naslednji članih nadzora družbe:

ROELENS GEERT JOHAN

DE DEYN ERWIN ALOIS J

GYSENS TOM

DE CLERCK FRANCIS FILIP A

In izbrisani dosedanji člani organa nadzora

BRATINA BORUT

ZAVASNIK DAVORIN

AVER BOŠTJAN

DREVENŠEK BOŠTJAN


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Juteks d.d.