Poročilo o poslovanju Skupine Juteks in družbe Juteks d.d. za obdobje 1-9 2012

12. 11. 2012

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list št. 67/07 s spremembami) uprava družbe objavlja Četrtletno poročilo o poslovanju družbe Juteks d.d. in skupine Juteks.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.

Uprava Juteks d.d.