Kratka ocena poslovanja v l. 2012 in napoved za l. 2013

14. 12. 2012

Skupina Juteks je v enajstih mesecih leta 2012 dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 66,300 mio EUR, kar pomeni 34,1 % višjo prodajo kot v enakem obdobju lanskega leta. Vrednostni plan za to obdobje pa je bil presežen za 8,7 %.

Skupina Juteks bo po zadnjih ocenah dosegla v letu 2012 čiste prihodke od prodaje v višini cca. 69,5 mio EUR, kar bo pomenilo dobrih 30 % višjo prodajo kot leto prej.

Planirani čisti prihodki od prodaje za Skupino Juteks za leto 2013 znašajo 78,0 mio EUR oz. 12,2 % več kot znaša ocena prodaje za leto 2012.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Juteks d.d.