Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup vseh delnic družbe Juteks d.d.

13. 12. 2012

Družba Juteks, proizvodnja talnih oblog, d.d. je dne 12.12.2012, od Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP) prejela odločbo v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika Beaulieu International Group NV, Holstraat 59, B 8790 Waregem, Belgija.

ATVP je ugotovila, da je bila predmetna prevzemna ponudba uspešna. Odločba o izidu prevzemne ponudbe je v prilogi.

Po prevzemu ima Beaulieu International Group NV v lasti skupno 584.369 delnic JTKG, kar predstavlja - 97,61 odstotni delež glasovalnih pravic oziroma 91,10 odstotni delež v osnovnem kapitalu Juteksa.

Informacije se objavljajo skladno s 56. členom Zakona o prevzemih in bodo objavljene na spletnih straneh družbe Juteks d.d. www.juteks.si od 13.12.2012 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava družbe Juteks d.d.