Obvestilo o vpisu predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta v sodni register

28. 12. 2012

Juteks d.d. je 28.12. 2012 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Celju o vpisu spremembe podatkov, št. sklepa Srg 2012/53211 z dne 21. 12. 2012.

V skladu z navedenim sklepom sta v sodni register vpisana::

DE DEYN ERWIN ALOIS J kot predsednik nadzornega sveta in

GYSENS TOM kot namestnik predsednika


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Juteks d.d.