Sklic skupščine delničarjev

20. 12. 2012

Na podlagi zahteve za sklic skupščine, ki jo je podal delničar Beaulieu International Group NV, s poslovnim naslovom Holstraat 59, B_8790 Waregem, Belgija, uprava družbe Juteks, proizvodnja talnih oblog d.d. sklicuje 2. izredno skupščino delničarjev družbe JUTEKS d.d.

ki bo v petek, dne 25. JANUARJA 2013 ob 12. uri na sedežu družbe na Ložnici 53 a v Žalcu.

Sklic skupščine je objavljen tudi v časopisu Finance.

Gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe