Obvestilo o sklepih 2. Izredne skupščine družbe Juteks d.d.

25. 1. 2013

Na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne 26.11.2012 o imenovanju novih članov nadzornega sveta, se je le-ta sestal na prvi seji dne 19.12.2012, na kateri je za predsednika nadzornega sveta izvolil Erwina de Deyna in za namestnika predsednika Toma Gysensa.

Nadzorni svet je imenoval tudi novo revizijsko komisijo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Juteks d.d.