Obvestilo o vpisu sprememb v sodni register

6. 2. 2013

Uprava družbe Juteks d.d. na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,

objavlja sklepe 2. Izredne skupščine delničarjev Juteks d.d., ki je bila v petek 25. januarja 2013 ob 12. uri.

Na skupščini delničarjev ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Juteks d.d.