POSLOVODSTVO DRUŽBE

Član uprave
Francis De Clerck

Član uprave
Jure Zupin

Član uprave
Stefaan Colle

PROKURIST

Breda Hladnik
+386 (0)3 71 20 750
breda.hladnik@bintg.com

PROIZVODNJA

Plant manager
Grega Borinc

+386 (0)3 71 20 809
grega.borinc@bintg.com

PRODUKTNI RAZVOJ

Vodja produktnega razvoja
Jože Sadnik

+386 (0)3 71 20 802
joze.sadnik@bintg.com

KAKOVOST IN EKOLOGIJA

Vodja kakovosti
Matjaž Prislan

+386 (0)3 71 20 847
matjaz.prislan@bintg.com

PRODAJA

Vodja procesa prodaje
Kaja Žnidarčič Savorgnani
+386 (0)3 71 20 718
kaja.znidarcic@bintg.com

Območni vodja prodaje
Marko Kelc
+386 (0)3 71 20 743
marko.kelc@bintg.com

Vodja prodaje B2B
Alenka Senica Diaci
+386 (0)3 71 20 726
alenka.senica@bintg.com

NABAVA

Vodja nabave
Mojca Petan
+386 (0)3 71 20 734
mojca.petan@bintg.com

FINANCE IN KONTROLING

Direktor financ in kontrolinga
Saša Kršlin
+386 (0)3 71 20 742
sasa.krslin@bintg.com

PRAVNO KADROVSKA SLUŽBA

Direktor za pravno in kadrovsko področje
Breda Hladnik
+386 (0)3 71 20 750
breda.hladnik@bintg.com